Særklasse på Jessheim

Til høsten 2019 starter vi salget av helt nye leiligheter i Gotaasalléen på Jessheim. Gotaasalléen ligger på et lite høydedrag, med gangavstand til både sentrum og togstasjon.

Sammen med Code Arkitektur og Studio Oslo Landskapsarkitekter er vi i ferd med å utvikle et prosjekt med flott arkitektur, god bokvalitet i form av spennende planløsninger med mye lysinnfall og gode felles og private uterom.

Det planlegges for 142 leiligheter. 2-roms, 3-roms og 4-roms med godt utsyn og behagelige solforhold mot vest og god utsikt mot sentrum. Under ser dere for første gang en illustrasjon som viser noe av det arkitektoniske utrykket vi ønsker å oppnå samt et eksempel på planløsning.

Dette vil du ikke gå glipp av, dette er særklasse på Jessheim!

 

Bildene er kun ment som illustrasjon, avvik kan forekomme.

Området

Prosjektet er tenkt med to unike bygningskropper med en felleshage mellom husene. Felleshagen vil bli opparbeidet med ulike soner og overflater som gir området et grønt og parkmessig preg.

I forbindelse med det pågående prosjektarbeidet er det foreslått å beholde og sette i stand den gamle delen av bankbygget som en del av prosjektet. Det planlegges videre for å etablere et nytt torg mellom Herredshuset og det nye bygget nærmest Gotaasalleén med utadrettet virksomhet i byggets 1 etasje.

 

Salgsstart

Vi forventer salgsstart høsten 2019. Alle som har meldt sin interesse vil motta invitasjon til eget salgsarrangement.