Dette mener arkitekten gjør Gotaasalléen helt unikt – Gotaasalléen MENY MENY

Dette mener arkitekten gjør Gotaasalléen helt unikt

Når Code Arkitektur fikk oppdraget med å tegne Gotaasalléen, var det viktigste å skape et godt sted å bo. Deretter var det å skape et prosjekt som tilførte Jessheim noen nye og unike kvaliteter.

< Tilbake

Gotaasalléen blir noe helt utenom det vanlige på Jessheim. Med sin unike arkitektur og sentrale plassering dannes rammene for et attraktivt og levende bomiljø og bysentrum. Jessheim er en by i transformasjon og Gotaasalléen blir av kommunen løftet frem som en fremtidig sentrumsgate med begrenset biltrafikk. Arkitekt i Code Arkitektur, Henning Kaland, håper og tror at mange kan føle stolthet over å bo her. At dette vil bli en forlengelse av, samt løfte kvaliteten i sentrum, er det liten tvil om.

I særklasse

Arkitekturen er uten tvil noen av Gotaasalléens fremste kvaliteter. Prosjektet består av 142 enheter, og for Code Arkitektur ble det derfor viktig å forme byggene på en måte som tilpasser seg områdets skala og tradisjon, samtidig som det ivaretar ønsket om gode moderne boliger. Siden bygget er formet med avtrappinger oppstår det eksempelvis uterom og terrasser som oppleves ganske intime, til tross for at de ligger i et stort bygg. Bruken av tre i fasaden er med på å underbygge den intime følelsen i hver enkelt bolig, samtidig som det gir en forankring til den lokale byggeskikken.

Code er ikke fremmed for å bruke tre som byggemateriale. De har flere prosjekter rundt om i landet som er kledd i tremateriale. Ullevål Tårn i Oslo har mange av de samme kvalitetene som Gotaasalléen. Dette prosjektet ble i tillegg hedret med Oslo Bys Arkitekturpris for 2016.

Høy bokvalitet

Ved å flytte til Gotaasalléen vil kjøperne oppleve en bokvalitet de ikke vil få i andre prosjekter på Jessheim. Takhøyde på opp til 2,9 meter og store vinduer som gir gode rom med mye dagslys og utsikt. De store vinduene vil også bidra til at rommene virker enda større, og at omgivelsene blir en del av rommets interiør. Planløsningene er utformet med tanke på fleksibilitet i bruk, og alle leiligheter får egne, store balkonger og terrasser.

Prosjektets takterrasse i Torghuset blir i tillegg en liten bonus til alle beboere hvor en kan nyte en 360 graders utsikt over hele Jessheim.

Et løft for Jessheim sentrum

Ifølge Arkitekt Kaland er ikke annerledes og iøynefallende arkitektur forbeholdt storbyene. Det viktigste er at man tar utgangspunkt i stedet man skal bygge. På Jessheim betydde det å se om det var mulig å tilføre nye kvaliteter til byen, ettersom tomten er så sentral. Derfor er byggene plassert slik at det dannes et torg mot Herredshuset, og plassen mellom byggene gir parkmessig opparbeidelse. Herredshuset er så viktig for Jessheim at det er et riktig grep å forsterke bygget i bybildet gjennom å erstatte dagens bilvei med et torg. Med innslag av grønt og kunst skal dette bli en god møteplass for alle på Jessheim.

Best i klassen på dagslys

Forskning de siste 10 årene har gitt mange nye funn om hvordan naturlig dagslys påvirker trivsel og psykososial helse. Ifølge Alexander Marini i Marini Consulting vil du ved å ha god tilgang på dagslys øke din egen arbeidsproduktivitet, og du kan tilegne deg ny kunnskap raskere. Simuleringer av dagslysforholdene i Gotaasalléen viser at prosjektet ligger godt an til å ta poeng under emnet helse i helsemiljø, noe ifølge Marini ingen andre prosjekter her til lands har klart før. – Så vi snakker ikke bare om litt bedre lysforhold i Gotaasalléen, men vesentlig bedre forhold, avslutter Marini.